Gelukkig hebben alle dochters een moeder. Niet dat alle moeders dochters hebben
en ook niet alle vrouwen zijn moeder, maar wel weer dochter.

Zo complex als deze zin klinkt, zo ingewikkeld kan de relatie tussen moeders en dochters zijn. Meestal is de relatie doordrenkt met liefde, zorg, begrip, maar kan ook gepaard gaan met uitdagingen, conflicten en spanningen. Enkele aspecten die de relatie tussen moeders en dochters kenmerken:

Liefde en zorg: Over het algemeen wordt de relatie tussen moeders en dochters gekenmerkt door diepe liefde en zorg. Moeders voelen vaak een sterke band met hun dochters en willen het beste voor hen, terwijl dochters vaak op zoek zijn naar steun en begeleiding van hun moeders.

Identiteit en zelfbeeld: Moeders spelen een cruciale rol bij het vormen van de identiteit en het zelfbeeld van hun dochters. Ze kunnen een bron van inspiratie en rolmodel zijn, maar ook de bron van onzekerheden en complexen, vooral als er fricties zijn in de relatie.

Conflicten en spanningen: Net zoals bij elke relatie, kunnen er ook conflicten en spanningen ontstaan tussen moeders en dochters. Dit kan voortkomen uit verschillende verwachtingen, persoonlijkheden, of botsende levensvisies.

Overdracht van waarden en tradities: Moeders spelen een belangrijke rol bij het doorgeven van waarden, tradities en culturele normen aan hun dochters. Dit kan een bron van verbondenheid zijn, maar kan ook leiden tot conflicten als de dochter andere waarden of levenskeuzes heeft.

Steun en begrip: In tijden van nood zijn moeders vaak een belangrijke bron van steun en begrip voor hun dochters. Deze ondersteunende rol kan de band tussen moeders en dochters versterken en hen helpen moeilijke tijden te doorstaan.

Loslaten en autonomie: Een belangrijke fase in de relatie tussen moeders en dochters is wanneer de dochter volwassen wordt en meer autonomie zoekt. Voor moeders kan dit een uitdaging zijn om hun dochters los te laten en hen de ruimte te geven om hun eigen pad te volgen.

Cyclische aard: De relatie tussen moeders en dochters kan een cyclische aard hebben, waarbij patronen zich herhalen naarmate dochters zelf moeders worden. Dit kan zowel positieve als negatieve aspecten hebben, afhankelijk van de kwaliteit van de relatie en de lessen die zijn geleerd.

Als ik terugdenk aan mijn eigen ervaringen, realiseer ik me hoezeer ik had gewenst dat mijn moeder en ik deze gesprekken hadden gevoerd. Helaas was dat niet het geval. Mijn moeder was een sterke vrouw, maar zoals velen in haar tijd, praatte ze niet openlijk over vruchtbaarheid en de overgang. Het was een onderwerp dat in de taboesfeer bleef hangen, bedolven onder stilte en onbegrip.

Nu, als ik mijn eigen dochter opvoed, besef ik hoe belangrijk het is dat mijn dochter zich gesteund voelt, dat ze begrijpt dat ze niet alleen staat in haar reis door vrouwelijkheid en vruchtbaarheid. Ik wil haar voorzien van de kennis en het begrip, zodat ze zelfverzekerd en geïnformeerd keuzes kan maken over haar gezondheid en toekomst.

Het recente onderzoek van het UMC Utrecht, waaruit blijkt dat het hormoon AMH een sterke voorspeller is van de start van de overgang, onderstreept nogmaals het belang van deze gesprekken. Vrouwen kunnen nu concrete informatie krijgen over hun eigen vruchtbaarheid en overgangsproces, waardoor ze weloverwogen keuzes kunnen maken over bijvoorbeeld het timen van een eventuele zwangerschap.

Het delen van ervaringen en emoties rondom vruchtbaarheid en de overgang kan de band tussen moeders en dochters versterken en een gevoel van verbondenheid creëren dat dieper gaat dan woorden alleen. Het is een kans om elkaar te steunen, te begrijpen en te omarmen in de complexiteit van vrouwelijkheid.

Het is dus niet alleen een kwestie van medische informatie, maar ook van emotionele ondersteuning en het doorbreken van taboes. Als dochter en moeder is het van belang om verhalen, ervaringen en verwachtingen te delen rondom zwangerschap, overgang en gezondheid.

Daarin zijn wat mij betreft zeker een paar thema’s aan de orde:

  • Wanneer de moeder in de overgang kwam, waarbij er al jaren daarvoor sprake kan zijn onvruchtbaarheid
  • Als de moeder vroeg in de overgang kwam zal de dochter dat waarschijnlijk ook zijn en wat dat betekent voor carrière en eventuele zwangerschap
  • Een zwangerschap kan een voorspeller zijn van hoe je door de overgang gaat.
  • Na de overgang willen veel vrouwen een volgende stap zetten in hun carrière

Daarom roep ik alle moeders en dochters op ruimte en tijd te maken om op je eigen manier het gesprek met elkaar te voeren. Wandelend, werkend, tijdens het eten, de koffie, of er samen op uit trekken en tijd en omstandigheden scheppen voor deze intieme en bijzondere gesprekken.

Met dank aan mijn moeder, dat ik haar dochter ben.

Margriet Hijweege