Werkvermogen als indicator

Werkvermogen als indicator voor vitaliteit en duurzaaminzetbaarheid

Wij willen een onderzoek!

Meer informatie

Wetenschappelijk onderzoek bij Archipelzorggroep naar vitaliteit en werkvermogen tijdens de overgang leverde niet alleen belangrijke inzichten op voor werkgever en werknemers, maar ook significante verzuimdaling.

De drie belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn dat er een significant verband is tussen werkvermogen en overgang, dat ze elkaar over en weer negatief beïnvloeden en dat een op de vier vrouwen in de onderzoeksgroep een matig tot slecht werkvermogen heeft, met de kans op langdurig verzuim.

Jean-Pierre Liebregts (beleidsadviseur HR en preventiecoördinator bij Archipelzorggroep) deed onderzoek naar de vitaliteit en het werkvermogen van vrouwen in de overgangsleeftijd, samen met Margriet Hijweege van de OVER!academie.

Het onderzoek

Als eerste onderzocht Jean-Pierre de verzuimcijfers: “In de drie leeftijdscategorieën 45-50, 50-55 en 55-60 jaar was het verzuim onder vrouwen 9 tot 10 procent. Zo kwam ik op het idee. Het is een interessant onderwerp voor Archipel. Op dat moment – nu zijn er meer – werkten hier 725 vrouwen in de overgangsleeftijd; 37 procent van het totale personeelsbestand. In de woonzorgteams ligt dat percentage zelfs nog hoger.”

Hij ging met Margriet aan de slag: “Doel was te kijken naar het werkvermogen van mensen: of en hoe overgangsklachten het werk van vrouwen beïnvloeden. Maar ook andersom: als vrouwen een goed werkvermogen ervaren, betekent dat dan ook dat ze minder overgangsklachten hebben?”

Dit kwam eruit

Beide vooronderstellingen bleken te kloppen. Jean-Pierre: “Wat er ook uitkwam was de top 3 van klachten: spieren en gewrichten; slapeloosheid en opvliegers. Concentratieproblemen en overgewicht/obesitas kwamen eveneens naar voren. Eén op de drie vrouwen gaf aan dat ze bij zichzelf risico op verzuim zagen, één op de vijf dat ze twijfelde of ze over twee jaar nog in de zorg zou werken; twintig procent! Dat is van belang in het kader van de arbeidsmarkt.”

Na het onderzoek vergeleek Jean-Pierre het verzuim in de eerste acht maanden van 2018 en dezelfde periode in 2019: “In de categorie 45-50 jaar zie je een daling van 9,19 naar 5,54 procent, bij 50-55 jaar van 10,77 naar 8,27 procent en in de categorie 55-60 jaar van 8,57 naar 6,63 procent. De grootste daling zit dus in de categorie 45-50 jaar: 3,65 procent minder verzuim. Dat is niet helemaal terug te voeren op het onderzoek maar het draagt er voor een deel wel aan bij.”

Bevindingen

Jean-Pierre: “Eerlijk: ook binnen de organisatie leefde een beetje het gevoel van ‘alles wat je aandacht geeft, groeit’. Dat blijkt dus niet zo te zijn maar andersom te werken. Ik heb het onderzoek gedeeld met een werkvermogenspecialist van de arbodienst: ‘Je hebt me de ogen geopend. Ik heb teruggekeken naar bepaalde casussen en daarvan denk ik nu: Dat heb ik niet goed gedaan’.” Margriet: “Archipel doet er als organisatie wat aan; dat valt onder duurzaam inzetbaar. Maar de regie ligt bij jezelf.”

Wij willen een onderzoek!