Er zijn al heel wat berichten verschenen in de media over de invloed van de overgang en werk. Dit naar aanleiding van een onderzoek van het CBS.  Werk en overgang… is voor velen een dagelijkse combi.
De OVER!academie heeft 2019 onderzoek gedaan en internationaal gepresenteerd (NAMS) over de relatie werkvermogen en overgang. Ook daar komen vergelijkbare cijfers naar voren.

Inmiddels hebben wij voor bedrijven en organisaties een toolkit gemaakt om het onderwerp overgang en werkt bespreekbaar te maken.

Heb jij materiaal nodig binnen je organisatie?
In onze toolkit zit onder andere;

 • Onderzoek werkvermogen-overgang
 • Content voor intranet/social media/campagnes etc.
 • Gesprekskaarten
 • Overgangskwartet
 • Informatiesessie voor alle vrouwen
 • Werkboek Mijn verhaal…
 • Digitale kalender
 • Artikelen
 • Spreker over overgang en werk
 • Kennissessie voor leidinggevenden
 • Mogelijkheden voor Arbodiensten en bedrijfsartsen

We stellen het graag voor je samen, wat jullie nodig hebben. Voor informatie mag je altijd vrijblijvend contact met ons opnemen!