Henk is expert op het gebied van osteoporose, menopauze, premenstrueel syndroom (PMS) en premenstrueel dysforie stoornis (PMDD). Na zijn promotie heeft hij gewerkt als gynaecoloog in het Stadziekenhuis in Kampen en Medisch Spectrum Twente. Hij is jaren voorzitter geweest van de Dutch Menopause Society. Tegenwoordig werkt hij als zelfstandig consultant en gynaecoloog. Franke heeft tal van wetenschappelijke publicaties (mede) op zijn naam staan, met name op het gebied van menopauze, osteoporose, hormoonbehandelingen en de relatie tussen hormoontherapie en borstkanker.