OVER!wegen werkgeversinitiatief

Overwegen

In het algemeen is het noodzakelijk dat er meer aandacht komt voor de levensfase, 45+ vrouwen.

Maak voor ons een maatwerk plan!

Meer informatie

Het zal vrouwen helpen om hun overgangservaringen beter te begrijpen en onder woorden te brengen. Daarnaast zal het medische professionals, maar ook werkgevers en naasten helpen om de overgang (tijdig) te (h)erkennen en er adequaat op te reageren.

En in jullie organisatie? Hoeveel medewerkers telt je  organisatie? Hoeveel daarvan zijn mannen?
Hoeveel zijn er vrouw? En 45+, in de overgang? Waarschijnlijk rond de 35-40%

Dat er nauwelijks over de overgang gesproken wordt in onze samenleving heeft inderdaad grote gevolgen voor vrouwen.
Vrouwen lopen bijvoorbeeld tegen onbegrip aan op het werk als zij zich ziekmelden door overgangsklachten,
of wanneer zij met ‘vage’ klachten door blijven lopen.
Onderzoek toont aan dat ongeveer eenderde van het ziekteverzuim bij vrouwen in de overgang verband heeft met overgangsklachten.
Ook als er weinig of geen klachten zijn is het belangrijk om meer te weten over de veranderingen in het lichaam tijdens de overgang.

Naast maatschappelijke gevolgen, heeft het stilzwijgen van de overgang ook existentiële repercussies.(Depressieve gevoelens of burnout klachten)
Mensen geven immers betekenis geven aan zichzelf door te refereren naar grotere verhalen die rondzingen in een cultuur.
Omdat een cultureel verhaal veelal ontbreekt over de overgang is het voor vrouwen in de overgang moeilijk om aan zogeheten ‘identiteitswerk’ te doen.

Laten we er samen een gesprek over voeren. Dan komen we er achter of  jullie elkaar ‘versterken’  wanneer er kennis gedeeld wordt over de overgang, verhalen verteld kunnen worden en de organisatie cultuur vernieuwd wordt door meer merkbaar mensgericht werkgeverschap. En wat je daarvoor nodig hebt en zou willen. Dan gaan we zeker weten een heel boeiende tijd tegemoet.

Maak voor ons een maatwerk plan!