Wij werken vanuit een vrouwgerichte, respectvolle en optimistische instelling en staan voor verbetering en vernieuwing met oog voor het in de praktijk brengen van wetenschappelijke kennis en inzichten over de overgang.

De OVER!academie wil een bijdrage leveren aan duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en werkvermogen van 45+ vrouwen en degenen die om een andere reden (eerder) in de overgang zijn. De kwaliteit van leven en werk van 45+ vrouwen wordt vergroot door leerprogramma’s aan te bieden waarin zij actuele en praktische kennis opdoen rondom het thema werk en overgang. 

Het leerprogramma zet de 45+ vrouw centraal en nodigt uit tot het nemen van regie in de persoonlijke (werk)situatie. Dat doen we door het bieden van passende leerprogramma’s ontwikkeld door deskundigen. De werkorganisatie faciliteert de mogelijkheid om deel te nemen en kan waar wenselijk beleidsuitgangspunten verbinden aan de opgedane ervaringen van de doelgroep. 

De OVER!academie initieert (wetenschappelijk) onderzoek en stimuleert de uitwisseling van kennis en ervaring van medisch professionals als ook 45+vrouwen. Vertegenwoordigers van relevante beroepsgroepen nemen deel als tutoren voor bedrijfsgeneeskundigen, arboartsen, apothekers, gynaecologen, huisartsen, overgangsconsulenten, OVER!trainers, OVER!coaches en geïnteresseerde medewerkers. 

Wetenschappelijke ontwikkelingen rondom de overgang worden nauwkeurig gevolgd en van een vertaalslag voorzien door experts uit relevante beroepsgroepen. We streven daarbij voortdurend naar verbetering en vernieuwing door het in de praktijk brengen van wetenschappelijke kennis en nieuwe inzichten over de overgang.

werk en overgang

Ja, ik wil meer weten
Ja, ik wil meer weten
Ja, ik wil meer weten
Ja, ik wil meer weten
Ja, ik wil meer weten
Ja, ik wil meer weten
Ja, ik wil meer weten
Ja, ik wil meer weten

zelfzorg en overgang

Ja, ik doe graag mee
Ja, ik wil meer weten
Ja, ik wil meer weten
Ja, ik wil meer weten
Ja, ik wil meer weten
Ja, ik wil meer weten

scholing en overgang

Ja, ik wil meer weten
Ja, ik wil meer weten
Ja, ik wil meer weten
Ja, ik wil meer weten
Ja, ik wil meer weten
Ja, ik wil meer weten