Groepsconsulten over overgang

Overgang in groepsconsult

Als werkgever kun je een grote groep van de 45+ vrouwen binnen je organisatie helpen met hun problemen, kwaaltjes!

Stel ze de volgende vragen:
Heb je fysiek moeite met je werk? Slaap je slecht? Soms last van paniek aanvallen of ernstige opvliegers?

Beantwoorden ze met ja, dan vallen zij in de leeftijdscategorie van de overgang waar dit een aantal symptomen van zijn.

Organiseer dan 3 groepsconsulten en met een gyneacoloog.
Ze kunnen namelijk zelf iets aan hun klachten doen namelijk en als werkgever kun je dit faciliteren!

Ik doe graag mee!

Meer informatie

Groepsconsulten zijn een nieuwe consultvorm van 1,5 uur waarin een arts of verpleegkundig specialist aanwezig is. In dit groepsconsult zitten 8-10 vrouwen met overgangsklachten. De arts of verpleegkundige geeft één op één persoonlijk consult, maar de andere vrouwen zijn hierbij aanwezig. Door middel van groepsconsulten kan efficiënt worden voorzien in de benodigde voorlichting en zo nodig ondersteunende begeleiding en behandeling. Omdat alle vrouwen in de overgang komen, waarvan 1/3 ernstige klachten krijgt, zal een grote groep behoefte hebben aan overgangszorg.

Naast je eigen consult kunnen deelnemers kennisnemen van hetgeen de anderen bespreken en met elkaar van gedachten wisselen. Daardoor is er een groter leerrendement, zullen zij beter in staat zijn om keuzes te maken over gezondheid en lekker aan het werk zijn. De groepsconsulten vervangen individuele consulten bij reguliere zorgverleners. Ga jij hieraan deelnemen? Dan doe je een schriftelijke intake, uiteraard worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld.

Ik doe graag mee!