Programma's

Menopauze en werk

Alle vrouwen komen in de overgang. Gemiddeld is dat tussen het 45e en 55e jaar. De gemiddelde leeftijd van de menopauze, de laatste menstruatie, ligt tussen 51 en 52 jaar. De eerste verschijnselen kunnen zich al rond het 40e jaar voordoen. Het is bekend dat de overgang een kantelpunt betekent in het gezondheidsperspectief van vrouwen. Door het wegvallen van de vrouwelijke hormoonproductie kunnen typische verschijnselen en klachten ontstaan. Ten opzichte van leeftijdgenoten zonder overgangshinder hebben vrouwen met ernstige overgangsklachten meer kans op uitval en arbeidsverzuim. Vooral psychische en lichamelijke klachten bleken voorspellers van slechter werkvermogen (Geukes, 2012). Uit onderzoek blijkt ook dat de combinatie van meerdere overgangsklachten geassocieerd wordt met verlies van werkproductiviteit (Pinas, 2016). Klachten van de overgang kunnen eenvoudig behandeld worden. De meeste vrouwen doen betaald werk en zijn gebaat bij arbeidsomstandigheden die rekening houden met hun kwetsbaarheid in deze specifieke levensfase. Net zoals er (bedrijfs)beleid is voor zwangeren en kinderopvang, is dat ook aan te raden voor de overgang.

Het kennisprogramma ‘Overgang & werk’ gaat solide en diepgaand in op de impact van de overgang op het werkvermogen, het bedrijfsrisico dat dit met zich meebrengt gerelateerd aan de samenstelling van het werknemersbestand en de oplossingsrichtingen die voorhanden zijn. Het kennisprogramma is gebaseerd op bestaand en eigen wetenschappelijk onderzoek, in de praktijk opgedane ervaring bij grote werkgevers en wordt deelnemergericht ingevuld door goed opgeleide, ervaren professionals op verschillende deelgebieden, zoals wetenschappelijk onderzoek, patiëntenzorg, HR en communicatie.

Menopauzeren

Under construction

Menopauze zorg

Under construction

Omgaan met de overgang

Under construction