Overgang, maatschappelijk vraagstuk | artikel werkendevrouwen.nl

Vorig jaar publiceerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) het advies Recept voor maatschappelijk probleem. Daarin vroeg hij aandacht voor de onderliggende sociale en maatschappelijke oorzaken van medicalisering van levensfasegerelateerde vraagstukken. Voorbeelden die het advies beschrijft zijn onder andere overspannenheid onder jongvolwassenen, ouderdomskwalen en druk gedrag van jonge schoolkinderen. Vaak gaat het daarbij niet slechts om een individueel medisch probleem, maar is er meer aan de hand.

In een korte reeks portretten laat de Raad mensen aan het woord die het thema van dit advies aan den lijve ondervinden: hoe maatschappelijke structuren of taboes onwenselijke medicalisering in de hand kunnen werken. En wat daaraan is te doen. In dit portret staat de omgang met de overgang centraal. We spreken met Anne Blauw (49). Ze vertelt over hoe ze deze levensfase ervaart. En over hoe gebrek aan erkenning ervan, op de werkvloer en in de samenleving, kan leiden tot knelpunten.

Onbestemde klachten

“Ik kon er lang niet de vinger op leggen. Sinds een paar jaar had ik veel onbestemde klachten. Je voelt je niet ziek, maar ook nooit helemaal fit. Ik was bijvoorbeeld vermoeid, had hoofdpijn en was soms prikkelbaar. Het voelt alsof je je lijf niet helemaal onder controle hebt. Dat zorgde bij mij voor flink wat onzekerheid. Wat is er met me aan de hand? Het maakte functioneren op mijn werk ook lastiger, merkte ik. Je hebt gewoonweg niet altijd de puf om te werken. Daardoor ging ook mijn ziekteverzuim omhoog.”

Lees verder op de site van Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)