• Momenteel is 24,2% van de Nederlandse hoogleraren vrouw. De Universiteit Maastricht staat met 30,1% vrouwelijke hoogleraren op de tweede plaats van de 14 universiteiten, achter de Open Universiteit (39,9%).
  • Hoewel het aandeel vrouwen langzaam groeit op elk academisch niveau, neemt het aantal vrouwen af naarmate je hoger op de carrièreladder komt.
  • Zo is landelijk 53% van de Nederlandse afgestudeerden vrouw, 43,6% van de promovendi, 41,9% van de universitair docenten en 29,4% van de universitair hoofddocenten.

Bron: Monitor vrouwelijke hoogleraren 2020, Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren