Nascholing ‘De overgang in de spreekkamer’

Als vrouwen van rond de 45 jaar met relatief vage klachten, zoals vermoeidheid, slecht slapen en niet lekker in hun vel zitten in de spreekkamer komen, is de overgang meestal niet het eerste waar aan gedacht wordt. Dat kan ertoe leiden dat vrouwen onnodig lang door blijven lopen met klachten en gezondheidsrisico’s op korte en op langere termijn.

Vrouwen van 45 tot 60 van de huidige generatie hebben aardig wat ballen in de lucht te houden. Ze werken en zijn vaak daarnaast mantelzorger. Ze hebben gemiddeld relatief later dan hun moeders en oma’s kinderen gekregen die op dit moment de puberleeftijd
hebben. Een – niet zelden stressvolle – combinatie van factoren die maakt dat ze in meerdere mate klachten lijken te ervaren dan de generaties vrouwen voor hen. Klachten die kunnen leiden tot problemen thuis en effect hebben op de inzetbaarheid in de werksituatie.

Voor huisartsen en praktijkondersteuners is het van groot belang om vrouwen met deze hulp- of zorgvraag goed te begeleiden. Zij zijn vaak het eerste aanspreekpunt en kunnen:
– vrouwen wijzen op de gezondheidsrisico’s op korte en lange termijn
– hen informeren over wat vrouwen zelf kunnen doen aan de klachten die zij ervaren
– mogelijke hulplijnen aanreiken
– indien nodig medicatie voorschrijven
Na het volgen van deze bijscholing bent u in staat vrouwen met overgangsklachten snel
en adequaat op het goede spoor te zetten.

Programma
– Fysiologie van de overgang, basisbegrippen, bio-psycho-sociale aspecten
– Greene Climacteric Scale: gestructureerde inventarisatie van klachten
– Risicoanalyse en plan van aanpak opstellen
– Casuïstiek
– Richtlijn bespreking: overeenkomsten en verschillen tussen NHG (2012), NVOG (2018) en Revised Global Consensus Statement (2016)
– Behandeling van overgangsklachten: hormonale opties en alternatieven
– Afsluiting

Spreker
Desirée van Cleef, verpleegkundig overgangsconsulente

Investering
Deelnamekosten voor deze nascholing: € 265 (incl. 21% BTW)

Accreditatie
Deze nascholing is niet geaccrediteerd

Contact & inschrijven
welkom@overacademie.nl

Graag in uw mail aan ons uw naam, (factuur-)adres, e-mail, telefoonnummer, en functie vermelden.