Nascholing apothekers, menopauze zorg. Nieuwe richtlijnen en behandelvorm.

Nascholing apothekers, menopauze zorg

Nieuwe (inter)nationale richtlijnen rond de aanpak van ernstige overgangsklachten.
Ja, ik meld me aan!

Meer informatie

Menopauze zorg door Apothekers: nieuwe richtlijn en behandelvormen

Dinsdag 22 juni 2021 van 10.00 – 13.00u

In de nieuwe richtlijn Management rondom Menopauze (2018) van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie worden transdermale behandelingen van ernstige overgangsklachten als eerste keus geïntroduceerd. Vergeleken met orale toediening is transdermale oestradiol veiliger, en heeft dit de voorkeur boven ethinylestradiol.

Steeds meer vrouwen zullen met vragen over hun medicatie bij de apotheker terecht komen. Instelling op hormonale therapie luistert soms erg nauw: niet alle vrouwen zijn hetzelfde, leeftijd, timing en duur van het gebruik zijn van invloed op het resultaat. Door lichamelijke activiteit, stress, alcohol, roken en slaap-waakritme varieert de huiddoorbloeding: de opname in het lichaam is daardoor geen constante factor.

De voorlichting aan de individuele vrouw over het gebruik en te verwachten werking stelt hoge eisen. Actuele kennis van de nieuwe richtlijn en medicatie zijn een voorwaarde om problemen van gebruiksters op te lossen of met de voorschrijvers te overleggen. Ook is het van meerwaarde te weten dat Menopauze Zorg preventieve aspecten heeft waarmee op langere termijn ongunstige ontwikkeling naar hart-vaatziekten, diabetes, osteoporose en cognitieve achteruitgang kan worden vertraagd. Therapie trouw betekent beter behandelresultaat bij minder productiviteitsverlies en gezondheidskosten. Actieve begeleiding van gebruiksters van nieuwe medicatie is een essentieel onderdeel van zorgverlening in de apotheek.

Met deze nascholing hoopt de voorbereidingscommissie u mee te nemen in de nieuwe beweging rondom de Menopauze zorg. Mede aan de hand van veel voorkomende casuïstiek worden handvatten geboden voor de dagelijkse praktijk waarmee behoud van vitaliteit, werkvermogen en een gezonder doorstart naar de postmenopauze wordt bevorderd.

VOORBEREIDINGSCOMMISSIE

M.G. (Margriet) Hijweege, OVER! academie

E.H.R. (Eric) van der Borg, apotheker

Dr. IM. (Ingrid) Pinas, gynaecoloog FECSM NCMP

Dr. HR. (Henk) Franke, gynaecoloog en osteoporose specialist

Programma online nascholing 22 juni 2021

Menopauze zorg door Apothekers: nieuwe richtlijn en behandelvormen

09.45u            Digitaal portaal, ontvangst

10.00              Welkom, introductie thema en leerdoelen

MG Hijweege, namens OVER! academie

10.10               Menopauze als kantelpunt: maatwerk met focus op farmaceutische patiëntenzorg

Dr. IM. Pinas, gynaecoloog FECSM NCMP

11.00              Bewegen en pauzeren

11.15               Orthomoleculaire en medicamenteuze behandeling van osteoporose: focus op therapietrouw

Dr. HR. Franke, gynaecoloog en osteoporose specialist

12.00             Casuïstiek en Toetsvragen

EHR van der Borg, apotheker

12.45              Samenvatting

13.00u            Afsluiting

 

DOELGROEPEN

Apothekers

INSCHRIJVEN

Per mail vóór 17 juni 2021 aan welkom@overacademie.nl

met uw naam, organisatie, functie en nummer BIG-register.

Binnen een week na aanmelding ontvangt u de factuur.

Uiterlijk 21 juni 2021 volgt een mail met de Zoom-link waarmee u kunt deelnemen aan de digitale nascholing.

Uw investering bedraagt € 95,00. excl. BTW

Met het betalen van de factuur is uw inschrijving definitief.

Annuleren kan tot uiterlijk 17 juni 2021; restitutie van inschrijfkosten onder aftrek van € 25,00 administratiekosten vindt na deze datum niet meer plaats

ACCREDITATIE

Accreditatie is aangevraagd voor apothekers (3 punten)

Na afloop van de nascholing bevestigt u via een mail aan welkom@overacademie.nl uw aanwezigheid.

Vermeld daarbij ook het nummer van uw BIG-register. Vervolgens zorgt OVER!academie ervoor dat de accreditatiepunten in uw register worden bijgeschreven.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op met de organisator via welkom@overacademie.nl

Ja, ik meld me aan!