Leervormen

De OVER! academie biedt een hybride leeromgeving, waarin professionals, bestuurders, onderzoekers en experts, vrouwen en mannen, in een netwerk van en met elkaar leren. Dit gebeurt in leerformules.

Digitale leersessies

We geven digitale leersessies, waar gewenst geaccrediteerd. We kiezen er vaak voor om die in twee of drie delen op te knippen. Dat houdt de aandacht beter vast en geeft gelegenheid om tussendoor vragen te formuleren en/of zelf informatie op of bij te zoeken. De groepen zijn meestal maximaal 20/25 deelnemers. Daarmee kunnen we goed inspelen op de leerwensen en vragen van de deelnemers en is er gelegenheid voor interactiviteit tussen de deelnemers.

Live leersessies

We geven (Coronaproof) live leersessies aan zorgprofessionals, daar waar dat een aantoonbare bijdrage levert aan de effectiviteit en interactiviteit. De groepen zijn maximaal 20/25 deelnemers. We streven naar min of meer homogene groepen als het gaat om professionele achtergrond. Onze leersessies stemmen we op die manier optimaal af op de deelnemers.

Interventieprogramma’s

Als onderdeel van de interventieprogramma’s bij werkgevers trainen we HR-professionals, leidinggevenden en vrouwen in de overgang. Een deel van ons aanbod is ook digitaal beschikbaar.

Ook voor werkgevers

Voor werkgevers is er ook de mogelijkheid om video-learning, een app en een digitale overgangsmodule aan werknemers aan te bieden of een bedrijfsabonnement op OVERHOOP te nemen.

OVER! coaches

Voor vrouwen in de overgang biedt de OVER! academie via de OVER! coaches onder meer workshops en overgangscafés aan.

OVERHOOP

Vrouwen kunnen een abonnement op het driemaandelijkse magazine OVERHOOP nemen.