Aanbod

Bijscholing zorgprofessionals

Alle vrouwen komen in de overgang. Je ziet deze vrouwen (vanaf 40/45 tot ongeveer 60 jaar) dus in je spreekkamer of op je consult. Om antwoord te kunnen geven op de hulp- en zorgvraag van die specifieke groep moet je dus kennis hebben van deze levensfase en de impact ervan op gezondheid en werk. Ook moet je weten hoe je deze specifieke doelgroep vanuit jouw vakgebied/werkveld kunt begeleiden als het gaat om gezond ouder worden. Vrouwen in deze levensfase hebben wetenschappelijk bekende, gedeelde kenmerken, die voor elke individuele vrouw een verschillende impact kunnen hebben op gezondheid en werk.
Je kunt bij de OVER! academie terecht als je als zorgprofessional bijgeschoold wilt worden over de overgang.

Werkende vrouwen

We ontwikkelen menopauze zorg en voorlichtingsprogramma’s voor werkende vrouwen in de overgang. Dat doen we met name voor werkgevers in de zorg, onderwijs en overheid, waar relatief veel vrouwen in deze leeftijdscategorie werkzaam zijn. Ten opzichte van leeftijdgenoten zonder overgangshinder hebben vrouwen met ernstige overgangsklachten meer kans op uitval en arbeidsverzuim. Vooral psychische en lichamelijke klachten bleken voorspellers van slechter werkvermogen (Geukes, 2012). Uit onderzoek blijkt ook dat de combinatie van meerdere overgangsklachten geassocieerd wordt met verlies van werkproductiviteit (Pinas, 2016).

Wetenschappelijk onderzoek

Als derde doen we wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit van interventieprogramma’s. Daarmee krijgen het scholingsaanbod en al onze programma’s een solide, wetenschappelijke basis.